Surname Genealogy Pages

Documents


Matches 1 to 10 of 10     » See Gallery

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1

 
2
Annonce Mariage Joséphine Jacqmotte - Edmond Leclef
Annonce Mariage Joséphine Jacqmotte - Edmond Leclef
 
3
Biographie de Jean Marquet
Biographie de Jean Marquet
Biographie de Jean Marquet
(ex Biographie Nationale)
 
4
Faire-part mariage Marie Jacqmotte - Edmond Leclef
Faire-part mariage Marie Jacqmotte - Edmond Leclef
 
5
Gendarmerie de Gand en 1869
Gendarmerie de Gand en 1869
 
6
Jean Marquet
Jean Marquet
 
7
jubilé Leclef
jubilé Leclef
EEN DER OUDSTE FAMILIES VAN ANTWERPEN VIERT HAAR OUDERDOMSDEKEN
Op Zondag 22 dezer werd in de zalen De Boeck, Arenbergstraat, dhr stafhouder Le Clef gevierd door de verzamelde familieleden ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum van zijn inschrijving als advokaat.
Immers op 9 October 1900 werd Joseph Le Clef gepromoveerd tot Dokter in de Rechten op de Leuvense Hogeschool. Hetzelfde jaar ingeschreven op de Balie te Antwerpen heeft hij reeds hier een prachtige loopbaan achter de rug. Hij werd zelf staf-
houder der Orde der Advokaten van 1933 tot 1935, en is een van die Antwerpse figuren, die iedereen bewondert en vereert. Onder
de laatste oorlog was hij politiek gevangene en werd na de bevrijding schepen der stad.
Joseph Le Clef werd enkele dagen geleden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Op 9 October 1.1. ontving hij de offi-
ciële gelukwensen zijner confraters die hem een prachtige herinnering aanbaden.
Zondag 1.1. nu wer@ hij gevierd door zijn familieleden. Het moet genoteerd worden dat de familie Le Clef afstamt van Heliodore Le Clef wiens 3 zonen zich mogen verheugen over een nakomelingenschap van 358 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
In de zalen De Boeck waren 350 neven en nichten verzameld.
Ieder vertegenwoordiger van elk der drie stammen namen het woord om hun ouderdomsdeken geluk te wensen n.l. dhr Notaris Le Clef. Mgr Le Clef, privaatsecretaris van Z. E. Kardinaal van Roey, en Pater Louis Le Clef, S. J., rector der Residentie
te Gent. Zeer ontroerd antwoordde de gevierde jubilaris op al de
lofbetuigingen der redenaars. Het was een vergadering zoals er zelden in onze stad plaats hebben, eerstens wegens de talrijkheid der vierders in intieme kring, en tweedens om de kwaliteit der familieleden die allen een vooraanstaande positie in de maatschappij veroverden.
Vergeten we niet dat de familie Le Clef nog bestempeld wordt als een der schoonste familiën onzer stad.
 
8
pasicrisie belge - Meurquin
pasicrisie belge - Meurquin
 
9
Rapport sur les travaux de la société médicale de louvain 1879-1880 par le dr Froidbise
Rapport sur les travaux de la société médicale de louvain 1879-1880 par le dr Froidbise
 
10
Testament J H Reding - fondations à Esh sur Sure
Testament J H Reding - fondations à Esh sur Sure
 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Olivier Marquet.