François Dieudonné Marie Froidbise

François Dieudonné Marie Froidbise

Male 1857 - 1929  (71 years)

 

Loading...

Tombe Famille Froidbise

Cimetière Berchem - perk 27 - bb 2


Owner/Sourcehttps://www.schoonselhof.be/2bberchemAM/Froidbise%20Francois.html
Placecimetière Berchem
Latitude51.1836101
Longitude4.422748100000035
Linked toFrançois Dieudonné Marie Froidbise (Burial); Maria Sylvie Gustavine Froidbise (Burial); Fernand Edmond Joseph Marie Marquet (Burial); Jacques Marquet (Burial); Sylvie Reding (Burial)

Cimetière Berchem, Berchem, Belgium

Notes: De vroegere begraaiplaats van Berchem, gelegen rondom de Sint-Wilibrorduskerk, werd
wegens plaatsgebrek reeds vanaf 1429 uitgebreid. Aan het einde van het jaar 1678 werd
do gemeente verzocht uit te kijken naer grond om een nieuwe begraafplaats op te richten.
De eerst voorgestelde grond “Op Stuivenberg”, en gelegen achter de kerk, werd afgekeurd]
wegens het gevaar voor de gezondheid wan de troepen in de nabijgelegen kazemes.
Andere terreinen worden dan weer ongeschikt bevonden omdat ze te kleiachtig of te nat
weren. Op 30 juni1883 werd overgegaan tot de aankoop van een perceel op de hoek van
do steenweg naar Wirijk, nu Koninklijke Laan en de Oude Baan neer Mechelen, nu
Florallënlaan. Op 31 december 1883 werd de nieuwe bergaafplaatsIn gebruik genomen.
In augustus 1886 moest reeds een eerste maal uitgebreid warden. In 1890 werd de
ornhelning verlengd en een poort bijgeplaatst.

Van de verplichte ontruiming meakte men gebruik om de stoffelijke overschotten van
Baron Leys, kunstschilder, echtgenote en dochter over te brengen naer de begraafplaats
Schoonselhof. Op 2 Jul 1917 werd het stoffelijk overschot van de kunstschilder naar het
Schoonselhof overgebracht. De kosten gebeurden In verhouding van de bevolking: 1/10de
voor Berchem, 9/10den voor Antwerpen. Echtgenote en dochter werden de volgende dag
overgebracht, uitsbuitend op kosten van de stad Antwerpen. Na het Inplanten van nieuwe
woorzones ìn de omgering werd, op 19 december 1921, tot een uitbreiding besloten en
de oprichting van een nieuwe toegangspoort san de Oude Baan. De laatste uitbreiding In
1933 gaf zijn huidige vorm. De actuele begraafplaats ls 5 hectare groot.