Notes


Matches 51 to 100 of 674

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 14» Next»

 #   Notes   Linked to 
51 Biografie over koloniaal bestuurder Du Bus de Gisignies
Een dikke Belg in Indië
Eeuwenlang werd de Belgische bestuurder Leonard Du Bus De Gisignies, van 1826 tot 1830 de hoogste bestuurder in Nederlands-Indië, in de geschiedschrijving afgeschilderd als een incompetente, dikke Vlaming. Historicus Bart de Prins beweert in zijn proefschrift dat Du Bus met zijn liberale opvatting over koloniaal bestuur zijn tijd ver vooruit was.

Het belachelijk maken van Belgen is een karaktertrek die diep in de Nederlandse volksaard is verkankerd. De debiele Belg - zoals bijvoorbeeld de uitvinder van de schietstoel voor helikopters - is een stereotype dat in menig mop zijn opwachting maakt.
Dat het dédain ten opzichte van onze zuiderburen niet geboren is ten tijde van de affaire-Dutroux, blijkt wel uit Voor keizer en koning, het gisteren verdedigde proefschrift van Bart de Prins. Met dit boek, dat in een handelseditie bij uitgeverij Balans verschijnt, schrijft De Prins de biografie van Leonard Du Bus De Gisignies (1780-1849), een Belg die van 1826 tot 1830 commissaris-generaal in Nederlands-Indië was.
In de Nederlandse geschiedschrijving die aan Du Bus is gewijd, wordt vaak neerbuigend over hem gesproken - en permitteert men zich menig meewarige opmerking over de lichaamsomvang van deze Belgische bestuurder: een nogal curieus criterium voor het beoordelen van iemands verdiensten. W. Coolhaas bijvoorbeeld meldt in 1936: ‘Eén eigenschap had hij, die bij hem in onzen tijd als volslagen ongeschikt zou hebben doen passeren. Een man van 290 pond zou thans zelfs niet naar den staatsdienst in den tropen zijn gestuurd. Du Bus, die in Indië in een jaar tijd meer dan honderd pond afviel, moet daar lichamelijk wel zeer geleden hebben.’ Het gegniffel van de schrijver klinkt zachtjes tussen de regels door.
Ook in recenter werk van Nederlandse hand komt ‘de dikke Du Bus’ langs. De Leidenaar Wim van den Doel voert hem in 1996 als volgt op: ‘Nu was deze 145 kilogram zware Westvlaamse burggraaf bij aankomst in Batavia niet bepaald de meest fitte verschijning geweest die men in Indië ooit had mogen aanschouwen, maar hij had zeker niet verwacht dat hij gedurende vrijwel zijn hele verblijf op Java door ziekten achtervolgd zou worden.’
Naast het feit dat hij wat aan de zware kant zou zijn, een feit dat door De Prins overigens af wordt gedaan als een ‘verhaal’ dat opeenvolgende historici steeds van elkaar over hebben geschreven, was Du Bus ook nog eens Belg. Dat vonden veel historici van boven de Schelde zo mogelijk nog erger. In 1853 fulmineerde N.G. van Kampen over Du Bus’ benoeming tot commissaris-generaal: ‘Doch het was een vernederend denkbeeld , dat daartoe een Belg moest worden gekozen, evenals of in de oude Verenigde Nederlanden geene eerlijkheid en onpartijdigheid, vereenigd met kunde in zaken van bestuur en handel gevonden werd, en dit alles wel in het vaderland der onkunde, in België.’
Minder schuimbekkend, maar daarom niet minder neerbuigend, deed de hoofdmeester van de Leidse school, Cees Fasseur, het in zijn De Indologen in 1993 nog eens dunnetjes over. Hij noemde Du Bus met zijn bekende vilein ‘een Zuid-Nederlander met weinig koloniaal sentiment.’
De Leuvense historicus Bart de Prins had genoeg van al dit Belg-bashen en besloot in een biografie van Du Bus het een en ander recht te gaan zetten. En hoewel hij in zijn inleiding belooft er geen hagiografie van te maken, is er in het boek wel degelijk sprake van een zeker eerherstel. Dat kan ook moeilijk anders, de extreem negatieve communis opninio over Du Bus in aanmerking nemend.
Indrukwekkend
De ‘keizer’ waar in de titel van Prins’ boek naar wordt verwezen is uiteraard Napoleon Bonaparte. Du Bus begon in 1802 zijn loopbaan als ambtenaar in het door de Corsicaan geannexeerde stadje Doornrik, waar hij bestuurder werd van het bureau de bienfaisance, een soort openbare instelling voor het algemeen welzijn. Hij was in die hoedanigheid betrokken bij het invoeren van de nieuwe Franse ‘revolutionaire’ maatschappelijke structuren, ter vervanging van de oude van het Ancien Régime en zou opkimmen tot de post van burgemeester.
De ineenstorting van het Franse rijk betekende in 1815 de geboorte van het koninkrijk der Verenigde Nederlanden. België en Nederland werden één, onder leiding van koning Willem I. Du Bus maakte snel carrière binnen het bestuurlijke apparaat van deze nieuwe natie: van 1815 tot 1819 zat hij in de Tweede Kamer, waarvan het laatste jaar als voorzitter; verder was hij vanaf 1820 gouverneur van de provincie Antwerpen en volgde er in 1823 zelfs een promotie tot gouverneur van Brussel. Kortom, de Belg Du Bus was helemaal zo’n rare keus nog niet toen er in 1825 een nieuwe topbestuurder voor Nederlands-Indië nodig was.
De kolonie bevond zich op het moment van Du Bus’ aankomst in Jakarta in een moeilijke periode. De VOC was in 1800 definitief verdwenen en gedurende de invoeging van Nederland bij Napoleons Frankrijk hadden de Engelsen de archipel onder controle gehad. Eenmaal weer terug in Nederlandse handen bleek de gehanteerde manier van uitbaten van Indië echter weinig economisch gewin en veel bestuurlijke chaos op te leveren. Du Bus moest daar wat aan gaan doen.
Omwenteling
De Prins stelt dat Du Bus met de invoering van een nieuwe financiële administratie, een nieuw muntstelsel, en met de oprichting van de Javasche Bank een einde maakte aan de financiële onduidelijkheid die de kolonie jarenlang geplaagd had. Hiermee legde hij het fundament voor de vlotte invoering van het zogenaamde cultuurstelsel door zijn opvolger J. Van den Bosch.
In zijn verdere analyse van de toekomst van de kolonie bleek Du Bus de tijdsgeest echter niet juist te hebben ingeschat. Hij pleitte voor een liberalisering van de handel op Indië. Particulieren, Nederlanders én buitenlanders, moesten de kans krijgen te investeren in de kolonie. Du Bus had grote landbouwondernemingen op het oog waar Javanen tegen een ‘eerlijk loon’ zouden moeten werken.
Dat zou echter betekenen dat de traditionele structuur van de Javaanse maatschappij op de helling moest en zo’n omwenteling zat er niet in. Het latere succes van het strikt hiërarchisch ingerichte cultuurstelsel bewees dat Du Bus op de korte termijn inderdaad ongelijk had gekregen.
Later, in de jaren zestig van de negentiende eeuw, werd echter duidelijk dat Du Bus met zijn liberale ideeën zijn tijd ver vooruit was geweest. Prins: ‘Een moderne koloniale staat kon zich naarmate de negentiende eeuw vorderde, het protectionisme, zoals dat onder het koloniale compagniestelsel in de zeventiende een achttiende eeuw hoogtij vierde, niet meer veroorloven.’ Een vrijere handel op Indië was het gevolg van dit inzicht.
Herwaardering
Du Bus zou dat allemaal niet meer meemaken. Net terug in de Nederlanden brak in 1830 de Belgische Opstand uit en Du Bus werd te zeer als een orangist gezien om in aanmerking te komen voor een positie in het nieuwe België. Hij trok zich terug op een kasteeltje waar hij de laatste jaren van zijn leven sleet: het wrede lot van een man die te veel Belg was voor de Nederlanders en te veel Nederlander voor de Belgen.
Blijft de vraag of De Prins aannemelijk heeft kunnen maken dat een herwaardering van Du Bus’ rol in de geschiedenis van Indië op zijn plaats is. Feit is dat hij symbool staat voor de periode tussen het verdwijnen van de VOC en de invoering van het succesvolle cultuurstelsel. Ergens in de decennia tussen 1800 en 1830 moet het verval van de kolonie gestuit zijn en werd de weg omhoog. De Prins laat zien dat Du Bus daar een rol in heeft gespeeld - al was die niet van hemelschokkend belang. Maar om Leonard Du Bus De Gisignies af te schilderen als een dikke, door kwaaltjes geplaagde, incompetente Belg, dat gaat in ieder geval te ver.

Bart de Prins: Voor keizer en koning: Leonard Du Bus De Gisignies 1780-1849, Commissaris-Generaal van Nederlands-Indië. Balans 2002. 284 pgs., €25.
http://www.leidenuniv.nl/mare/2002/29/15.html 
du Bus de Gisignies, Vicomte Léonard-Pierre-Joseph (I4913)
 
52 BIOGRAPHIE: En 1632, âgé de 23 ans, il était soldat au château de
Bouvignes. Il y était encore en 1646. 
Leclef, Melchior (I306)
 
53 BIOGRAPHIE: En 1632, il était caporal des gardes du château de Bouvignes Leclef, Amand (I301)
 
54 BIRT: XINSEE 62063
BIRT: XORD 0
DEAT: XINSEE 62063
DEAT: XORD 1 
Horrent, Marc (I9398)
 
55 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Horrent, C. (I9400)
 
56 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Horrent, Y. (I9399)
 
57 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. GARY, A. (I9389)
 
58 BIRT: XINSEE 83031
BIRT: XORD 0
DEAT: XINSEE 83031
DEAT: XORD 1 
Mareschal, Thérèse (I9377)
 
59 BIRT: XINSEE 83031
BIRT: XORD 0
DEAT: XINSEE 83031
DEAT: XORD 1 
Mareschal, Grégoire (I9375)
 
60 BIRT: XINSEE 83031
BIRT: XORD 0
DEAT: XORD 1 
Mareschal, Victor (I9376)
 
61 BIRT: XINSEE 83031
BIRT: XORD 0
DEAT: XORD 1 
Mareschal, Marie (I1158)
 
62 BIRT: XINSEE 83031
BIRT: XORD 0 
Mareschal, Marie-Anne (I9374)
 
63 BIRT: XORD 0
DEAT: XORD 1 
Mareschal, Eloïse (I9379)
 
64 BIRT: XORD 0
DEAT: XORD 1 
BLEROT, Marie-joseph (I9378)
 
65 BIRT: XORD 0
DEAT: XORD 1 
Mareschal, Jean-Baptiste (I9373)
 
66 BIRT: XORD 0
DEAT: XORD 1 
Mareschal, Maria (I9372)
 
67 BIRT: XORD 0
DEAT: XORD 1 
Mareschal, Edouard (I9371)
 
68 BIRT: XORD 0
DEAT: XORD 1 
Mareschal, Victor (I9370)
 
69 BIRT: XORD 0
DEAT: XORD 1 
Mareschal, Jean-Baptiste (I9366)
 
70 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mareschal, A. (I9412)
 
71 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. DEVADDER, M. (I9411)
 
72 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. DEVADDER, E. (I9410)
 
73 BIRT: XORD 0 MARESCHAL HAY, Maxime (I9409)
 
74 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. DELABY, G. (I9395)
 
75 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. GARY, F. (I9392)
 
76 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. GARY, D. (I9391)
 
77 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. GARY, G. (I9390)
 
78 BIRT: XORD 0 Mareschal, Maria (I9385)
 
79 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mareschal, A. (I1954)
 
80 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F2849
 
81 bleend met een goed onder Lent de Raet, Dirck heer van de Stelt (I5515)
 
82 Bonjour,

Effectuant des recherches généalogiques sur mes ancêtres, je suis arrivée sur votre généalogie, où sont mentionnés les noms CREMERS et DECKERS.

Je vous copie ci-dessous le faire-part de décès de mon arrière grand-mère, Madame Augustin CREMERS, née Elizabeth Ann CATHERWOOD :

Monsieur Augustin CREMERS
Monsieur et Mme Auguste-William CREMERS, Messieurs Edgard et Albert CREMERS
Monsieur et Mme François CREMERS, messieurs Raoul, Marcel et Albert CREMERS
Madame Christine CREMERS, Monsieur Louis ORSONI, Mademoiselle Marie-Louise ORSONI
Monsieur et Mme Frédéric CATHERWOOD (de Londres) et leur enfants
Mme veuve William CATHERWOOD (de Londres) et ses enfants
Monsieur et Mme JENKINS (de Londres) et leurs enfants
Madame beatrix CATHERWOOD (de Londres)
Monsieur Joseph LUDWIG (de Wellington, Nouvelle Zélande) et sa famille
Monsieur et Madame Léo DECKERS (d'Anvers) et leurs enfants
Monsieur et Madame Alphonse DECKERS (d'Anvers) et leurs enfants
Mademoiselle Joséphine CREMERS (d'Anvers)
monsieur Eugène CREMERS (d'Anvers)

Ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Augustin CREMERS

leur épouse, mère, grand-mère, belle-mère, soeur, belle-soeur et tante, décédée à Royan le 18 Novembre 1906 dans sa soixante treizième année.


Vous remarquerez que sont cités les patronymes CREMERS et DECKERS. Ont-ils un lien avec ceux cités sur votre liste ?
Merci de bien vouloir me tenir informée, car je suis pour l'instant bloquée dans ma généalogie au niveau de la branche BELGE.

A bientôt j'espère,

Marie-Lise LOURSEAU
Villenouvelle (France)

jose.lourseau@wanadoo.fr  
Deckers (I5670)
 
83 Bonjour,
Effectuant des recherches généalogiques sur mes ancêtres, je suis arrivée sur votre généalogie, où sont mentionnés les noms CREMERS et DECKERS.
Je vous copie ci-dessous le faire-part de décès de mon arrière grand-mère, Madame Augustin CREMERS, née Elizabeth Ann CATHERWOOD :
Monsieur Augustin CREMERS
Monsieur et Mme Auguste-William CREMERS, Messieurs Edgard et Albert CREMERS
Monsieur et Mme François CREMERS, messieurs Raoul, Marcel et Albert CREMERS
Madame Christine CREMERS, Monsieur Louis ORSONI, Mademoiselle Marie-Louise ORSONI
Monsieur et Mme Frédéric CATHERWOOD (de Londres) et leur enfants
Mme veuve William CATHERWOOD (de Londres) et ses enfants
Monsieur et Mme JENKINS (de Londres) et leurs enfants
Madame beatrix CATHERWOOD (de Londres)
Monsieur Joseph LUDWIG (de Wellington, Nouvelle Zélande) et sa famille
Monsieur et Madame Léo DECKERS (d'Anvers) et leurs enfants
Monsieur et Madame Alphonse DECKERS (d'Anvers) et leurs enfants
Mademoiselle Joséphine CREMERS (d'Anvers)
monsieur Eugène CREMERS (d'Anvers)
Ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame Augustin CREMERS
leur épouse, mère, grand-mère, belle-mère, soeur, belle-soeur et tante, décédée à Royan le 18 Novembre 1906 dans sa soixante treizième année.
Vous remarquerez que sont cités les patronymes CREMERS et DECKERS. Ont-ils un lien avec ceux cités sur votre liste ?
Merci de bien vouloir me tenir informée, car je suis pour l'instant bloquée dans ma généalogie au niveau de la branche BELGE.
A bientôt j'espère,
Marie-Lise LOURSEAU
Villenouvelle (France)
e-mail : jose.lourseau@wanadoo.fr  
Cremers, Eugeen (I255)
 
84 Bourgmestre de Vonêche-Froidfontaine de 1863 à 1868. Il a notamment lancé la procédure pour la construction de l'Eglise actuelle de Froidfontaine. Ce projet ne s'est toutefois concrétisé qu'en 1870. Delacharlerie, Laurent François Joseph (I16161)
 
85 Brethe, d'une ancienne famille de Touraine Brethe, Gabrielle (I5644)
 
86 Bus de Gisignies, Leonard .P.J. burggraaf du (1780-1849)

(Commissaris-generaal ), 1826-1830
hij was Zuid-Nederlander.
en kreeg als speciale opdracht mee om de ongunstige financiële positie vanuit de periode van Van der Capellen te onderzoeken
hiertoe voerde hij zware bezuinigingen door.
in zijn periode verdubbelde desondanks de staatsschuld van 20 naar 40 miljoen gulden, o.a. door de Java-oorlog .
het dagelijks bestuur was in handen van Luitenant-gouverneur-generaal H.M. de Kock en de Raad van Indië
woog hij 145 kg bij aankomst, bij vertrek was dit 85 kg!!
hij stimuleerde Europese particulieren in de landbouw.
Zie ook: Gouverneurs-generaal op rij
du Bus de Gisignies, Vicomte Léonard-Pierre-Joseph (I4913)
 
87 Campagnes :1831 contre la Hollande, 1833, 1839., Etats de service:, 1. France:, Admis à l'école de Saumur le 23 octobre 1829. Cavalier en 1830. Remplacé, le 13 septembre 1831 par Louis Joseph Cartier, 2. Belgique:, sous-lieutenant le 23 juin 1831 au régim Duquesne, Valéry Henry Joseph (I252)
 
88 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. GOETHALS, E.P.G. (I7556)
 
89 Célibataire Waver, Jules (I6712)
 
90 célibataire Marquet, Alidor Raoul-Lionel Fernand Dieudonné Marie (I4106)
 
91 celibataire van den Elsken, Lucie (I3292)
 
92 Célibataire van den Elsken, Marie (I3265)
 
93 célibataire Englebert, Myriam (I3262)
 
94 célibataire Reding, Adolphe (I2575)
 
95 célibataire de Cauwer, François IGNACE (I2505)
 
96 célibataire de Cauwer, Dorothée CAROLINE (I2503)
 
97 Célibataire Gilbert, Marie-Henriette (I2400)
 
98 Célibataire Gilbert, Marie-Elisabeth (I2397)
 
99 Célibataire Bosman, Irmine (I1994)
 
100 Célibataire Gerson, Joseph (I1975)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 14» Next»